nieuws

Gemeente Losser kent krokettenmotie

Snacks

De Twentse gemeente Losser kent sinds vorige week de krokettenmotie. Losser verplicht zich hiermee tijdens elke commissievergadering of raadsvergadering, die langer duurt dan half elf ’s avonds, kroketten te serveren.

Gemeente Losser kent krokettenmotie

‘Bij lange vergaderingen zakt de concentratie in. En dat kun je makkelijk oplossen door het nuttigen van een snack’, aldus de indienders van de motie.

Bloedsuikerspiegel

De krokettenmotie werd ingeleid door psycholoog Gerben Keujer. Die er op wees dat van raadsleden wordt verwacht dat ze goed kunnen nadenken. En dat dat vermogen wordt ondermijnd als de bloedsuikerspiegel zakt. Dit leidt volgens de psycholoog tot niet effectief vergaderen.

Boetepot

De kroketten worden bekostigd uit een boetepot. Wethouders of raadsleden die tijdens vergaderingen op hun mobiel filmpjes met geluid afspelen, moeten per overtreding 20 euro betalen.

Dat geldt ook voor raadsleden en wethouders, die vaker dan één keer buiten het reguliere reces op vakantie gaan. Ook als een lid van het college of de raad met de verkeerde naam wordt aangesproken, moet de knip worden getrokken.

 

Reageer op dit artikel