nieuws

Conflict franchisenemers en New York Pizza

Snacks

Franchisenemers van New York Pizza zouden in opstand zijn gekomen tegen de keten. NYP zou er belang bij hebben om franchiseovereenkomsten te ontbinden om vervolgens de winkel goedkoop te verwerven en weer door te verkopen. Dit meldt de Stichting Gilgamish die de belangen van gedupeerde franchisenemers behartigt. New York Pizza spreekt van een lastercampagne.

Conflict franchisenemers en New York Pizza

Kort geding

Gilgamish verwijst naar een zaak die vandaag dient bij de rechtbank in Den Haag waarbij door NYP ontbinding van de franchiseovereenkomst wordt gevraagd. Het conflict tussen de franchisenemers en de directie van de NYP heeft deels te maken met de opening van een tweede NYP-vestiging in Zoetermeer. Eugene de Bles, zakenpartner van franchisenemer Bert van der Plas, die samen zeven jaar de eerste vestiging uitbaten: ‘Wij hebben nooit de voorgespiegelde prognose kunnen halen. Toch is er een tweede zaak geopend waardoor wij de helft van onze postcodegebieden kwijt zijn en daardoor veel omzet verliezen. Hierdoor staat onze winkel op het spel’, aldus De Bles.

Talloze conflicten
Volgens schatting van SG, voorgezeten door ex-franchisenemer Abraham Tunc, verkeert ongeveer de helft van de franchisenemers in zwaar weer. Volgens hem zijn in het bestaan van de pizzaketen talloze conflicten met franchisenemers voor de rechter uitgevochten. De aantijgingen zijn deels terug te vinden op de website Franchiseopinio.nl. Zelf vocht Tunc tien jaar geleden in diverse rechtszaken ook een conflict uit met de pizzaketen, waar Snackkoerier destijds uitgebreid over berichtte.

NYP: Lastercampagne
New York Pizza laat weten zich niet te herkennen in de aantijgingen van SG en spreekt desgevraagd zelfs van een lastercampagne: ‘Het is correct dat wij de overeenkomst met de franchisenemer van één van onze vestigingen hebben ontbonden en dit via de rechter bekrachtigd willen zien’, meldt directeur Hans Miete in een mail. ‘Gezien de historie zien wij deze procedure met veel vertrouwen tegemoet.’

‘Met betrekking tot de genoemde stichting: deze is opgericht door een ex-franchisenemer, waarvan het contract tien jaar geleden is opgezegd, ook na goedkeuring van de rechter en met achterlating van grote schulden bij New York Pizza. De betreffende franchisenemer, de heer Tunc, tevens initiatiefnemer van de genoemde stichting, schept er genoegen in om tendentieuze berichten te verkondigen, refererend aan grote groepen ontevreden franchisenemers die hij zou vertegenwoordigen. Hiervan is nooit iets gebleken. Op verzoek is de sommatie hiermee te stoppen beschikbaar’, schrijft Miete.

Schatting ongegrond
‘De schatting met betrekking tot het aantal franchisenemers dat in enige vorm van problemen zou verkeren, is eveneens ongegrond en volkomen uit de lucht gegrepen. Op verzoek zal ik onze Franchiseraad vragen een verklaring hieromtrent op te stellen. Overigens zou het goed zijn om navraag te doen bij de NFV, welke de verdiencapaciteit van de franchisenemers in belangrijke mate meeneemt in de verkiezing voor de NFV-trofee’, aldus NYP.

Tunc daagt op zijn beurt NYP uit een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten: ‘Als een dergelijk onderzoek plaatsvindt en het resultaat is niet schrikbarend voor de directie, dan zijn wij bereid om onmiddellijk te stoppen met onze actie jegens de directie van NYP.’

Reageer op dit artikel