nieuws

Imago cafetaria speerpunt voor sectorvoorzitter Jos van Alphen

Snacks

Het nieuwe sectorbestuur Fastservice, onder voorzitterschap van Jos van Alphen, moet het slechte imago van de cafetaria aanpakken, leert een belronde onder cafetariahouders.

Imago cafetaria speerpunt voor sectorvoorzitter Jos van Alphen

Uit de rondvraag onder cafetariahouders blijkt verder dat ze vinden dat de hoeveelheid regelgeving de pan uit rijst. Ook moet wat worden gedaan aan de reeks heffingen zoals Buma/Sena die cafetariahouders moeten betalen.

Het grootste pijnpunt is en blijft echter het negatieve imago waar de sector onder lijdt. In de Snackkoerier van 27 februari zeggen een aantal ondernemers dat de sector Fastservice wat adequater moet reageren bij negatieve publiciteit.

In een interview, dat ook in de volgende Snackkoerier staat, zegt Van Alphen dat hij de doelstelling van zijn achterban deelt. ,,De cafetariasector is meer dan de sector van de vette bek. Dat moeten wij uitdragen.’’ Maar, zegt hij, de sector zal zelf ook moeten veranderen. ,,Je redt het niet met alleen frites en frikandellen.’’

Reageer op dit artikel