nieuws

Pensioenfonds Horeca & Catering verhoogt pensioenen

Personeel 345

De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkering voor horeca- en cateringwerknemers zijn per 1 januari met 0,2 procent verhoogd. Dat laat het Pensioenfonds Horeca & Catering weten.

Pensioenfonds Horeca & Catering verhoogt pensioenen
Een medewerker van Family Treffers. Foto: Koos Groenewold

De verhoging is mogelijk vanwege de dekkingsgraad. Deze geeft aan in hoeverre het Pensioenfonds Horeca & Catering de pensioenen in de toekomst kan betalen. Hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter. Volgens KHN heeft het Pensioenfonds Horeca & Catering in vergelijking met andere pensioenfondsen een goede financiële positie.

Dekkingsgraad

Per eind december 2018 is de dekkingsgraad 113 procent. Dat betekent dat het pensioenfonds voor iedere euro die het uit moet betalen, €1,13 aan bezittingen heeft. Dat is volgens het pensioenfonds net hoog genoeg om de toeslag te verlenen. Op 30 september 2018 was de dekkingsgraad nog 114,6 procent. De pensioenopbouw en de premie zullen de komende jaren niet veranderen.

Verplicht

Horecawerkgevers zijn verplicht om zich aan te sluiten bij het Pensioenfonds Horeca & Catering. Dit staat los van afspraken uit de cao, zo heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bepaald. Medewerkers starten vanaf hun 21e jaar met pensioenopbouw. Sinds 2018 is de pensioenleeftijd van het Pensioenfonds Horeca en Catering vastgesteld op 68 jaar.

Tot 2020

Wanneer 50 procent of meer van de totale loonsom van een bedrijf te maken heeft met horeca- en cateringactiviteiten, moet de ondernemer de pensioenregeling toepassen. Dit gebeurt door premie in te houden op het loon en een werkgeversbijdrage te betalen aan het pensioenfonds. De verplichte aansluiting geldt tot 2020. Daarna moet KHN bij het ministerie aantonen of KHN-leden deze verplichtstelling onderschrijven.

Reageer op dit artikel