nieuws

Horecapersoneel zit het minst vaak ziek thuis

Personeel 461

Het ziekteverzuim onder horecapersoneel is het laagst van alle bedrijfstakken in Nederland. Het CBS heeft daar een logische verklaring voor.

Horecapersoneel zit het minst vaak ziek thuis
Een medewerker van Verhage Delfgauw. (C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto : Fred Libochant

Het ziekteverzuim in Nederland lag in het eerste kwartaal van dit jaar op het hoogste niveau sinds de eerste drie maanden van 2007, vooral door de griepepidemie. Onder horecapersoneel is het ziekteverzuim met 2,3 procent opnieuw het laagst.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten weten. Het ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak. Het hoogst was het in de gezondheidszorg, met 6,5 procent. Met name in verpleeg- en bejaardentehuizen lag het verzuim hoog. Ook in het openbaar bestuur en de industrie was sprake van een vrij hoog verzuim.

Horecapersoneel bleef in het hele jaar van 2017 ook al het minst ziek thuis, zo bleek toen uit onderzoek. Toen lag het ziekteverzuim in de horeca op 2,2 procent en kende de ambtenarij het hoogste ziekteverzuim.

21 tips voor het vinden en behouden van personeel

21 tips voor het vinden en behouden van personeel

Veel jonge werknemers

Volgens het CBS is er een laag ziekteverzuim in de horeca omdat er naar verhouding veel jonge werknemers zijn in de horeca. Daarnaast kent de horeca veel oproepkrachten met een nul-uren contract. Omdat er de werkgever bij dergelijke contracten in geval van ziekte niet altijd hoeft door te betalen, heeft dit voor de werkgever geen effect op het verzuimpercentage, ook al is de werknemer ziek.

Bij gevaarlijke beroepen zoals brandweer, politie en defensie is naar verhouding meer verzuim. Verder is er in de zorg vaker fysiek zwaar werk, wat ook hoger verzuim meebrengt.

Griep en verkoudheid

Het verzuim ligt voor het eerste kwartaal van 2018 landelijk op 4,9 procent, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 49 zijn verzuimd vanwege ziekte. De griepepidemie duurde van medio december tot in april. Griep en verkoudheid waren verreweg de meest genoemde klachten van werknemers die thuisbleven vanwege ziekte.

Reageer op dit artikel