nieuws

FNV Horeca wil af van jeugdloon

Personeel

FNV Horeca wil af van het Wettelijke Minimum JeugdLoon. ,’De komende twee jaar gaan we om tafel met de werkgevers om te kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven’, blogt sectorbetuurder Milen van Boldrik. KHN woord voerder Joris Prinssen laat weten pas te kunnen reageren ‘als het aan de orde is’.

FNV Horeca wil af van jeugdloon

‘Het jeugdloon is niet meer van deze tijd’, blogt sectorbestuurder Milen van Boldrik op fnvhoreca.nl. Daarom ziet FNV-Horeca de jeugdlonen het liefst geheel verdwijnen, in een nieuwe cao. ‘Horecawerknemers onder de 22 jaar moeten niet louter op leeftijd worden beoordeeld maar bijvoorbeeld op ervaringsjaren. Leeftijd als uitgangspunt is oneerlijk’, laat Van Boldrik in een e-mail weten.

De huidige horeca CAO loopt tot en met maart 2012. Van Boldrik verwacht de komende twee jaar lastige gesprekken met de werkgevers. ,,Die willen natuurlijk geen kostenverzwaring.’’ Maar een (geleidelijke) aanpassing is volgens haar onontkoombaar en gebeurt al in andere sectoren. ‘De cao catering schaft per 1 juli 2011 de jeugdlonen af en dan geldt voor iedere werknemer het cao-loon.’

KHN-woordvoerder Joris Prinssen vindt dat Van Boldrik op de zaken vooruit loopt. ‘Een blog is een prima manier om je mening te ventileren maar wij kunnen pas reageren al het aan de orde is in bijvoorbeeld cao-onderhandelingen. Je moet alles kunnen bespreken maar dan wel via de geëigende kanalen.’

Reageer op dit artikel