artikel

Tessa Smits heeft eerste helft MOP-cursus achter de rug

Personeel

De opleiding bevalt mij nog steeds uitstekend. Ik heb er veel schik in, hoewel het in tijd soms passen en meten is. Mijn baas, toevallig ook mijn schoonvader, zit midden in de verbouwing van zijn huis. Daarom moet ik in de zaak nogal eens wat dingen van hem overnemen. Maar ik zorg er hoe dan ook voor dat ik in de cursus geen achterstanden oploop. Dat zou je later allemaal weer moeten inhalen en daar schiet ik evenmin iets mee op.

Tessa Smits heeft eerste helft MOP-cursus achter de rug

Tessa Smits uit Woerden heeft de eerste helft van het Medewerkers Opstap Plan inmiddels achter de rug. De 18-jarige cafetariamedewerkster stevent vastberaden af op het eindexamen dat in mei aanstaande plaatsvindt. Onlangs werd het hoofdstuk over marketing afgesloten met een toets. De cursisten kregen daarin vragen voorgeschoteld over onder andere nettowinstberekening en de samenhang tussen de zes p’s die bij marketing aan de orde zijn: product, personeel, prijs, plaats, presentatie en promotie. ‘Ik haalde voor het tentamen een 7,5’, meldt Tessa trots.

Momenteel wordt het cursusdeel personeel & organisatie behandeld. Hierin komen onder meer met maken van functieomschrijvingen en het aspect leidinggeven aan de orde. ‘Je dient dan ook jezelf beter te leren kennen’, zegt Tessa. ‘Zo moest ik als thuisopdracht mijn collega’s drie positieve en drie negatieve eigenschappen van mij laten noteren, zonder dat ik wist welke dat waren. Die punten gingen in een dichtgeplakte envelop, waarna in de klas een cursusgenoot ze openbaar maakte. Leuk om te horen is dat ze mij nooit chagrijnig en altijd behulpzaam vinden. Anderzijds kwam naar voren dat ik soms te lang met klanten praat en dat ik daardoor het werk wel eens even vergeet. Het is best moeilijk om temidden van je klasgenoten met zoiets geconfronteerd te worden. Voor mij was het eigenlijk een verrassing. Maar ik leer er natuurlijk wel van.’

Tot de opleiding behoort verder het verzorgen van presentaties. Tessa: ‘Een van de cursisten kreeg de gelegenheid om een voordracht te houden over wat we de afgelopen maanden allemaal geleerd hadden. Zo kwam eerder in de opleiding naar voren dat klanten het in de zaak vaak koud vinden. Zelf heb je dat niet zo door, omdat je veelal achter de warme bakwand staat. Hij gaf aan dat in de snackbar waar hij werkt nu centrale verwarming is aangelegd. Verder hadden we geleerd dat klanten bij binnenkomt in de zaak graag opgemerkt willen worden. Als je buiten de spits in de keuken bezig bent, heb je echter niet altijd meteen in de gaten dat er iemand voor de vitrine staat. Je kijkt immers niet iedere paar seconden om de hoek. M’n cursusgenoot liet weten dat er bij de ingang van zijn bedrijf nu een bel is aangebracht. Waar die lessen dus al niet goed voor zijn. Zowel de cursisten als de bedrijven waar zij werkzaam zijn, nemen er wat van mee.’

Tessa Smits toont zich tevreden met het cursusaanbod. Over de sfeer in de klas is zij evenzeer te spreken. ‘We vormen een steeds hechtere groep. Iedereen moedigt elkaar aan. Als iemand in een dipje zit, wordt ie door de groep meteen weer op het goede spoor gezet.‘

Reageer op dit artikel