artikel

Snackbranche verdeeld over prijsverhogingen

Leveranciers

Formulebeheerder Snackworld in Nieuw Vennep heeft als eerste cafetariaketen haar leden geadviseerd de verkoopprijzen van vleesproducten en vleessnacks per 1 april jongstleden met tien procent te verhogen. Het advies is een reactie op de prijsverhogingen die een aantal snackproducenten eerder aankondigden als gevolg van de bse-crisis en de mond- en klauwzeerepidemie. Overigens lijkt het er bij het ter perse gaan van deze Snackkoerier op, dat niet alle fastfoodketens dit voorbeeld binnenkort zullen volgen.

‘Wij voorzien op korte termijn schaarste van vleessnackproducten’, zegt een woordvoerder van Snackworld. ‘Dit zal wellicht een verdere prijsverhoging in de hand werken. Inmiddels hebben wij onze leden een actieprogramma aangeboden waarmee zij niet-vleesgebonden snacks onder de aandacht van de consument kunnen brengen.’
Ook formule-onderneming Fast Food Concepts adviseert de aangesloten cafetaria’s de prijzen van vleessnacks te verhogen. General manager Gerard Sterkenburg wil dat de bedrijven hun winstmarges bewaken. ‘De prijsstijgingen die nu aan de orde zijn, worden naar de klant toe verklaard. Daarvoor hebben wij een speciaal pamflet ontwikkeld.’

Tijdelijke aard
Directeur Johan Mordang van formulebedrijf Snackpoint geeft aan dat een eventuele prijsstijging uiteindelijk een beslissing is van de aangesloten cafetariahouders. ‘Omdat wij hopen dat de prijsverhogingen door de fabrikanten slechts van tijdelijke aard zijn, neigen we ernaar om onze te leden te adviseren om op hun prijzen een toeslag te leggen. Die wordt dan niet op de prijsborden aangegeven. De toeslag vervalt, zodra de inkoopkosten weer genormaliseerd zijn. Als ondernemers dit richting consument verklaren, zal de klant daar wel begrip voor hebben. Maar eerst willen we nagaan hoe onze leden over dit voorstel denken.’
Cafetariaketen Febo laat vooralsnog een ander geluid horen. ‘Wij vinden het niet nodig om nu een prijsverhoging van snacks door te voeren’, zegt formulemanager Joop van Boxtel. ‘Wij maken de snacks zelf en hebben nog niets gemerkt van prijsstijgingen bij onze vleesleveranciers. Maar wat niet is, kan nog komen.’

Voorbarig
Wilco Jansen, hoofd communicatie van formulebeheerder Sligro, reageert verbaasd op de aangekondigde prijsverhogingen door de snackfabrikanten. ‘Wij accepteren geen prijsstijgingen’, zegt hij. ‘Het is van de zotte om producten nu al duurder te maken, alleen omdat er ‘mogelijk’ schaarste aan vlees komt. Ik vind het erg voorbarig. Sligro heeft afspraken met de fabrikanten en we gaan ervan uit dat we voor dezelfde prijzen kunnen blijven inkopen. Er gaat geen enkel advies uit naar onze cafetaria’s om hun verkoopprijzen te verhogen. Temeer omdat wij ons überhaupt niet bemoeien met de prijsstelling van de aangesloten ondernemers’, aldus Jansen.

Reageer op dit artikel