artikel

Remia: Werken aan meer openheid en vertrouwen

Leveranciers

Als winnaar in de categorie Sauzen & smaakversterkers beseft Remia al jaren dat een nauwe samenwerking tussen de schakels noodzakelijk is om succesvol te zijn. Kennis wordt dan ook graag ten dienste gesteld aan de afnemers. Openheid naar elkaar toe is belangrijk en daarin is nog wel een inhaalslag te maken.

Remia: Werken aan meer openheid en vertrouwen

Sales Manager Chris Sleven geeft aan dat door het FoodService Cooperation Onderzoek het besef dat de samenwerking verder verbeterd kan worden zal toenemen. ‘De schakels in de ketens zouden elkaar over en weer nog veel beter van informatie moeten voorzien. Er zou nog meer openheid naar elkaar toe moeten zijn en nog meer vertrouwen naar elkaar. Daar steken we als Remia veel energie, zowel op grossier- als eindgebruikersniveau. De waardering die nu uitgesproken is, zien we dan ook als een erkenning voor de wijze waarop wij ons binnen Foodservice manifesteren. We zitten dicht op de markt. Dat de grossiers ons daarbij hoog waarderen op vakkennis is voor ons een bevestiging dat zij de informatie die wij met hen delen sterk op prijsstellen. Die vakkennis is uiteraard wel de basis voor een ander belangrijk aspect om succesvol te zijn in de markt, en dat is innovatie. Binnen Remia wordt veel tijd en geld geïnvesteerd om met vernieuwende producten en concepten te onderscheiden. Het is één van de belangrijkste pijlers van ons succes.’

Onderscheidend vermogen

Product Group Manager Geor Schuurman geeft aan dat in de strijd om de consument horeca-ondernemers meer onderscheidende concepten zullen moeten ontwikkelen en toegevoegde waarde moeten leveren teneinde de consument te verleiden. ‘Het eetgedrag van de consument in de out-of-home markt wordt steeds grilliger. Men wil gezonder, gevarieerder en op elk moment van de dag en plaats kunnen eten. Dit resulteert in een toename van het aantal outlets in het out-of-home kanaal. Het onderscheidend vermogen wordt steeds belangrijker. Als Remia spelen we daar op in door kanaalspecifieke producten en concepten aan te bieden onder het Remia merk. Het Foodservicekanaal wint aan belang voor ons. Buiten het feit dat we hier een behoorlijk deel van onze afzet genereren, confronteren we heel veel consumenten binnen dit kanaal met het Remia merk. We vinden het dus belangrijk dat wij zichtbaar zijn op het punt van verkoop en daar investeren we ook in, bijvoorbeeld door onze afnemers te voorzien van loyaliteitsacties richting consument. In 2008 willen we onze autoriteit als de aanbieder van sauzen en vetten nog sterker benadrukken. Dat zullen we onderstrepen met productinnovaties, maar ook in de communicatie. Daarnaast blijven we veel energie steken in samenwerking met onze handelspartners.’

Reageer op dit artikel