nieuws

Deelnemers gezocht voor groot onderzoek naar bakwanden

Friet 236

Het Nederlands Frituurcentrum doet in opdracht van vakvereniging ProFri onderzoek naar bakwanden en frituurovens. Ze roepen zowel ontevreden als tevreden ondernemers op zich aan te melden.

Deelnemers gezocht voor groot onderzoek naar bakwanden
Foto: Koos Groenewold.

ProFri wil met dit onderzoek inzichtelijk krijgen hoe de ervaringen van ondernemers zijn met hun frituurovens en bakwanden. Volgens de vakvereniging geven frituurondernemers regelmatig te kennen dat ze onder meer kampen met kapotte en lekkende ketels. ‘We hebben in de afgelopen twee jaar dusdanig veel reacties en klachten van ondernemers ontvangen, dat we hebben besloten dit onderzoek uit te voeren’, legt ProFri-directeur Frans van Rooij uit. ‘Ondernemers worden geconfronteerd met grote reparatiekosten, of een ketel moet compleet vervangen worden. Dat zijn behoorlijk kosten, gemiddeld zo’n drie- tot vierduizend euro per ketel, afhankelijk van het type.’

Technische mankementen of verkeerd gebruik

ProFri wil laten onderzoeken of er problemen ontstaan vanwege technische mankementen of doordat de oven verkeerd gebruikt wordt. ‘Het ligt niet altijd aan de fabrikant of het apparaat. Een lek kan ook ontstaan doordat de ketel niet voldoende is afgekoeld voordat de olie wordt gefilterd. Een medewerker kan vergeten om de brander uit te zetten. Misschien laat een ondernemer geen jaarlijks onderhoud uitvoeren, ook dat kan een oorzaak zijn. Dat soort zaken willen we juist helder krijgen. We willen daar achter komen door middel van een uitgebreide vragenlijst, maar zo nodig zullen we ook nabellen.’

Het Frituurcentrum gaat eerst inventariseren welke ondernemers mee willen werken aan het bakwandenonderzoek. Van Rooij: ‘Zodra we dit in beeld hebben, ontvangen de personen die zich hebben aangemeld een link naar een vragenlijst. Mogelijk worden ze na het invullen van de enquête ook telefonisch benaderd voor aanvullende vragen.’

Dienstverlening en onderhoud

De bekende fabrikanten en leveranciers zijn ingelicht over het aanstaande onderzoek. ‘We hebben ze ervan kunnen overtuigen dat dit onderzoek in het belang is van iedereen. De bakwand is immers het hart van ieder frituurbedrijf, die moet op en top zijn. We hebben fabrikanten en leverancier ook gevraagd om input voor de vragenlijst. We willen het onderzoek namelijk breder trekken en willen ook weten of ondernemers tevreden zijn over bijvoorbeeld de dienstverlening of het jaarlijks onderhoud.’

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, dat eind dit jaar of begin volgend jaar wordt verwacht, wil de vakvereniging verdere stappen nemen. ‘Dit onderzoek moet zorgvuldig zijn, dat heeft tijd nodig. Als de resultaten bekend zijn, zal er sowieso een advies richting de professionele frituurders gaan over het juiste gebruik van de bakwand.’

ProFri hoopt op enkele honderden aanmeldingen om een representatief onderzoek te kunnen uitvoeren. Ondernemers kunnen zich voor deelname aan het bakwandenonderzoek aanmelden via de website van het Nederlands Frituurcentrum.

Reageer op dit artikel