nieuws

Kenniscentrum voor cafetaria

Friet

Met de oprichting door ProFri van het ‘Nederlands Frituurcentrum’ krijgt de cafetariabranche een eigen kenniscentrum. ‘Het ‘Nederlands Frituurcentrum’ wordt hét kenniscentrum van de branche’, zegt Frans van Rooij die namens ProFri het kenniscentrum opricht.

Kenniscentrum voor cafetaria

Door middel van het Frituurcentrum worden volgens Van Rooij de krachten gebundeld, zodat er een branchebrede aanpak komt die een gezonde toekomst van de friturende bedrijven veilig stelt. ‘Als kennis- en innovatieplatform gaat het Frituurcentrum ondernemers helpen bij onder meer het verbeteren van het rendement van hun bedrijf door kennis aan te reiken.’

Om dit doel te bereiken zet het kenniscentrum zich er voor in dat er naast de bestaande beroepsopleidingen een aanbod komt van goede e-learningmodules, trainingen en vakopleidingen. Ook de organisatie van de titel Meester Frituurder, een cafetariakeurmerk en consumentenacties, zoals De Nationale Week van de Friet, worden opgepakt.

Van Rooij heeft met enkele cafetariaformules en fabrikanten partners gevonden die het Nederlands Frituurcentrum ondersteunen en die plaatsnemen in een raad van toezicht. Die krijgt zeven leden uit geledingen zoals formulehuizen, fabrikanten, onderwijs en dienstverleners. Het centrum wordt een bedrijf zonder winstoogmerk. ‘Op bepaalde activiteiten zal winst gemaakt worden om andere onderdelen te kunnen initiëren’, aldus Van Rooij.

Reageer op dit artikel