nieuws

Aardappelblauw’ heeft nog geen gevolgen voor fritesprijs

Friet

Het is nog helemaal niet zeker dat de hogere ‘blauwgevoeligheid’ van de nieuwe oogst aardappelen gevolgen heeft voor de fritesprijs, zoals diverse media meldden. Dat stellen fritesfabrikanten als McCain en Farm Frites.

Aardappelblauw’ heeft nog geen gevolgen voor fritesprijs

De kwaliteit van fritesaardappelen valt mee in tegenstelling tot wat twee agrarische nieuwssites (1,2) meldden. Fabrikanten zijn redelijk optimistisch hoewel het afwachten is hoe de aardappels over enkele maanden uit de opslag komen.

Stootblauw

Het gehalte aan droge stof bij de nieuwe aardappels is 10 procent hoger dan normaal door de droge zomer. Op zich is dat goed voor frites zij het dat de aardappels bij het rooien, transport en opslag makkelijk ‘kneusden’ (stootblauw). Indien dit veel voorkomt moet er meer worden weggesneden en zijn er meer aardappels nodig voor een kilo frites. Frites zouden dan duurder worden. Die conclusie is echter veel te voorbarig.

Aardappelopslag

‘We moeten eerst afwachten hoe de aardappelen uit de opslag komen’, vertelt Maaike van den Hurk van McCain. Danny Dresselaerts, algemeen directeur van Farm Frites, wijst er op dat fritesfabrikanten voorzorgsmaatregelen hebben genomen om ‘stootblauw’ tot een minimum te beperken. ‘Er spelen ook nog tal van andere factoren een rol, zoals de soort, het ras, de gebieden waar de aardappels vandaan komen en de teeltwijze.’

Dresselaerts stelt dat bij een relatief goede grofte van de aardappel, de opbrengst zelfs kan meevallen. ‘Over zes tot acht weken maanden als de aardappelen uit de opslag komen weten we of ze zich goed gehouden hebben.’

Meeroogst België

Dat door de hogere ‘blauwgevoeligheid’ minder aardappels op de markt komen, lijkt sowieso een voorbarige conclusie. Volgens het vakblad Aardappelwereld werd er weliswaar in Nederland gemiddeld 150.000 ton mindere consumptieaardappelen geoogst, in België daarentegen 350.000 ton meer. Tezamen een meeroogst van 200.000 ton. Dit aantal zou volgens het vakblad wel eens de klap van ‘stootblauw’ kunnen opvangen.

Reageer op dit artikel