nieuws

ProFri start uitgifte certificaten voor herfinanciering

Fastfood 4

ProFri gaat certificaten van €500 uitgeven tegen een rente van 6 procent. Hiermee wil de vakvereniging twee leningen die het afsloot bij de opstart in 2012 herfinancieren.

ProFri start uitgifte certificaten voor herfinanciering
Frans van Rooij. De man achter ProFri.

Vakvereniging ProFri is in 2012 zonder enige vorm van subsidie opgericht en heeft de aanloopkosten in de eerste jaren gefinancierd door het afsluiten van een lening en een rekeningcourantkrediet met de initiatiefnemer van de vereniging. Nu de vereniging een sluitende begroting kent, heeft het bestuur met instemming van de leden het besluit genomen over te gaan tot herfinanciering van deze twee leningen.

ProFri: ‘Crowdfunding achteraf’

Het bestuur wil met de uitgifte van certificaten de lopende leningen versneld aflossen, zodat het Nederlands Frituurcentrum meer financiële armslag krijgt voor ProFri de activiteiten die de vakvereniging samen met het frituurcentrum ontplooit. Tijdens de Algemene ledenvergadering d.d. 10 oktober 2016 in Maastricht, stemden de aanwezige leden volmondig in met de uitgifte van certificaten.
Deze uitgifte van certificaten kan gezien worden als crowdfunding. Maar wel een die achteraf wordt opgestart. Dit heeft als voordeel dat de certificaathouders meer zekerheid geboden kan worden.

Lees ook: Alles over ProFri

500 euro, 6 procent rente

In totaal gaat het om maximaal 500 certificaten van elk €500 euro, waarover de certificaathouder jaarlijks 6% rente krijgt uitgekeerd. Gezien de lage rentestand van dit moment, wordt voor de certificaten veel belangstelling verwacht. Alleen leden, oud-leden, partners en mensen die betrokken zijn bij ProFri komen in aanmerking voor certificaten. De certificaathouders krijgen de optie geboden om gedurende de looptijd de rente jaarlijks te doneren aan de vereniging.

Aanvragen certifictaten

De ProFri Certificaten zijn te bestellen via Certificaten.profri.nl. De aanvragen worden door het bestuur beoordeeld. Na goedkeuring ontvangt de aanvrager een factuur en na de betaling ervan worden de certificaten toegezonden. Deze zijn genummerd en staan op naam van de aanvrager. Op het secretariaat wordt een register bijgehouden van alle uitgegeven certificaten en kan door leden en partners van ProFri worden ingezien.

Reageer op dit artikel