nieuws

Mekkafood in zee met onafhankelijke halal-certificeerder

Fastfood

Mekkafood GmbH & Co KG gaat op zeer korte termijn in zee met een additionele, door de Halalpolitie erkende en onafhankelijke halal-certificeerder. Dat is de uitkomst van een ‘bijzonder open en constructief gesprek’ tussen de twee partijen in het hoofdkantoor van de producent van een breed assortiment internationale vleesspecialiteiten in het Duitse Kaldenkirchen.

Mekkafood in zee met onafhankelijke halal-certificeerder
Halalpolitie

Aanleiding voor het gesprek tussen vertegenwoordigers van Mekkafood en de Halalpolitie waren recentelijk verschenen publicaties van de Halalpolitie over Mekkafood, waarin vragen werden gesteld ten aanzien van de halalwaardigheid van Mekkafood alsmede de rol van Mekkafoods halal-certificeerder Diplomatic Council.

De Halalpolitie is een aantal jaren geleden gestart met het behartigen van de belangen van de moslimconsument. De organisatie is een vraagbaak over halalvoedsel en voeding. De Halalpolitie geeft naast adviezen ook second opinion, workshops en trainingen. Daarin wordt de Halalpolitie gesteund door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). Doel van de Halalpolitie is om samen met het CMO tot normering en standaardisering te komen op het gebied van halal-certificeringen, om op de lange termijn een einde te maken aan alle vormen van halalfraude en -misbruik.

‘Net als de Halalpolitie is ook Mekkafood er alles aan gelegen om tot een (inter)nationaal erkende standaardisering te komen van certificeringsvraagstukken. Mekkafood heeft besloten om op advies van de Halalpolitie op zeer korte termijn in zee te gaan met een additionele, door de Halalpolitie erkende en onafhankelijke halal-certificeerder om alle mogelijke twijfel weg te nemen die er recentelijk is ontstaan over de wissel van de halal-certificeerder HAC. Daarmee heeft Mekkafood altijd prettig en correct samengewerkt’, meldt het persbericht van Mekkafood.

‘In behandeling’
In verband met het bovengenoemde voortraject en de aanknopingspunten die de Halalpolitie gedurende het gesprek heeft vastgesteld, is de status van Mekkafood op Halalwijzer.nl gewijzigd in ‘In behandeling’. ‘De Halalpolitie streeft er niet naar om ondernemingen te beschadigen, maar wil deze juist een helpende hand toesteken om de halalwaardigheid van de producten, in het belang van de moslimgemeenschap, te optimaliseren. Haar rol is om halalzaken zeer transparant aan het licht te brengen. Dat streven wordt door Mekkafood dan ook van harte ondersteund. Het bedrijf werkt al twintig jaar volgens de strenge voedingsregels op het gebied van halal’, meldt Mekkafood in het bericht. ‘Mekkafood verheugt zich op een verdere, nauwere samenwerking met de Halalpolitie om de thema’s verder op te pakken en uit te werken. Op korte termijn worden alle zakelijke relaties en consumenten van Mekkafood van het resultaat van het gesprek tussen de Halalpolitie en Mekkafood op de hoogte gebracht.’

Reageer op dit artikel