nieuws

Fastfood leidt mogelijk tot verhoogde kans op astma en eczeem

Fastfood

Kinderen die drie of meer keer per week fastfood eten hebben een verhoogde kans op astma en eczeem. Om een mogelijk oorzakelijk gevolg tussen de twee aan te tonen is meer onderzoek nodig, zeggen de onderzoekers.

Fastfood leidt mogelijk tot verhoogde kans op astma en eczeem

Bepaalde voeding, zoals fastfood, leidt mogelijk tot een verhoogde kans op astma en eczeem. Dat zeggen onderzoekers die gegevens van meer dan 500.000 kinderen onderzochten, in het medisch tijdschrift  Thorax.
Teenagers die drie of meer keer per week fastfood eten hebben een 39 procent hogere kans op het ontwikkelen van astma en/of eczeem, voor 6 en 7-jarigen is die verhoging 27 procent. Kinderden die drie of meer keer per week fruit eten hebben juist een 11 tot 14 procent lagere kans.

Onderzoekers terughoudend met conclusies

In tegenstelling tot wat publieksmedia over het onderzoek berichten zijn de onderzoekers zelf terughoudend met het trekken van harde conclusies. Het feit dat kinderen die drie of meer keer per week fastfood eten vaker astma of eczeem hebben wil volgens hen niet zeggen dat er een oorzakelijk (causaal) verband is tussen de twee. Met andere woorden: er kan ook een andere, onderliggende, oorzaak zijn. Zo kan er ook een verband zijn met de sociaal culturele en economische status en leefomstandigheden van mensen die veel fastfood nuttigen, die is immers vaak lager.

Om een verband aan te tonen is daarom volgens hen meer onderzoek nodig. Overigens waarschuwen de onderzoekers wel. Als er inderdaad een causaal verband is heeft dit flinke invloed op de volksgezondheid omdat de consumptie van fastfood nog steeds toeneemt.

Reageer op dit artikel