nieuws

Geen statiegeld maar boete

Fastfood

Het weggooien van patatbakjes, blikjes en flesjes gaat door gemeenten aan te stellen controleurs bestraft worden met boetes van tientallen euro’s. Dat heeft staatssecretaris Pieter van Geel afgesproken met gemeenten en het bedrijfsleven.

Geen statiegeld maar boete

Op deze manier wil Van Geel zwerfvuil bestrijden. Na het mislukken van het Convenant Verpakkingen wilde de hij eerst statiegeld op blikjes en pet-flesjes invoeren. Dat heeft het bedrijfsleven tegen weten te houden. Van Geel is toch tevreden met de overeenkomst. ‘De industrie zorgt voor betere verpakkingen en we gaan daarnaast strenger handhaven. De boete voor een weggegooide peuk zal al snel 50-60 euro bedragen.’

Als vuil toch op straat wordt gegooid moet dit volgens Van Geel worden opgeruimd. Eerder dit jaar is met producenten van verpakkingen afgesproken dat die de gemeenten het geld geven voor inzameling en recycling.

In het Convenant Verpakkingen (2001) verplichtte de industrie zich het zwerfvuil met tachtig procent te verminderen in 2005. Als dit zou mislukken zou statiegeld ingevoerd worden op blikjes en flesjes. Uit een studie van het Centrum voor Milieuwetenschappen uit Leiden blijkt dat er juist een toename van zwerfvuil is geweest met minimaal 15 procent.

De Stichting Natuur en Milieu ziet niks in de plannen. ‘Van Geel moet de afspraken nakomen en statiegeld heffen. Controles werken niet. Gemeenten gaan niet op iedere straathoek een mannetje neerzetten.’ Volgens Natuur en Milieu werken statiegeldsystemen wel. ‘Dat blijkt uit het buitenland. Daar wordt meer dan 80 procent van de verpakkingen ingeleverd.’

Van Geel trekt 50 miljoen euro uit voor het aanstellen van de controleurs en werkgevers steken er 11 miljoen in. De gemeenten moeten nog instemmen. Die kans is groot want ze mogen de opbrengsten zelf houden.

Reageer op dit artikel