nieuws

Bedrijfschap Horeca en Catering met opheffing bedreigd

Fastfood

Het voortbestaan van de product- en bedrijfschappen is in gevaar. Dinsdag 20 december neemt de Tweede Kamer een beslissing over de toekomst ervan. Wolter Spaink, directeur van het bedrijfschap Horeca en Catering, noemt een eventuele opheffing van de schappen uiterst kwalijk.

Bedrijfschap Horeca en Catering met opheffing bedreigd

Volgens Spaink heeft het Bedrijfschap Horeca en Catering al een nieuwe weg ingeslagen, zoals het kabinet van de schappen vraagt, en biedt het volop toegevoegde waarde. ‘We hebben de afgelopen tijd heel wat slagen gemaakt. Geef ons de tijd en we kunnen de vruchten plukken van de ontwikkelingen die in gang zijn gezet.’

De vraag is echter of het bedrijfschap die tijd krijgt. Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voorstander van opheffing, waarna de taken worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Regering en CDA willen schappen afslanken

Het CDA was de enige partij zie zich volledig achter het voorstel van het kabinet schaarde om ze in sterk afgeslankte vorm te laten voortbestaan. Dat ging VVD-Kamerlid Charlie Aptroot, die al lang pleit voor het opheffen van de schappen, niet ver genoeg. Hij diende een motie in om ze alsnog snel op te heffen en kreeg daarvoor de steun van PVV en SP. Dinsdag 20 december wordt in de Tweede Kamer gestemd over de ingediende motie.

MinisterKamp wilde nog geen uitspraak doen over de mogelijke gevolgen: ‘Ik wil geen conclusies trekken, voordat de stemming geweest is. Daarna zal ik het resultaat in het kabinet bespreken, waarna we met ons standpunt naar buiten komen.’

Hoop op D’66

D’66 heeft nog een alternatief en wil de heffingen die ondernemers betalen vrijwillig maken. Wolter Spaink ziet dit voorstel als een laatste strohalm om afschaffing te voorkomen. ‘Het opheffen van het bedrijfschap heeft vergaande consequenties. Het bevorderen van de professionaliteit in de horeca loopt dan ernstig gevaar’, zegt hij. ‘We zijn een dynamische organisatie en werken aan een gezond en bloeiend horecaklimaat.’

De schappen die vooral bestaan in de land- en tuinbouw, staan al jaren ter discussie. Ondernemers klagen dat ze verplicht zijn te betalen, terwijl ze geen rechtstreekse invloed hebben en wel allerlei regels opgelegd krijgen.

Reageer op dit artikel