nieuws

Bakker Bart dupe van zwendel

Fastfood

Klanten van Bakker Bart hebben door zwendel met oudbakken producten, etenswaren gekocht die over de datum waren. Hoofdverdachte in de zaak is een medewerker van de afdeling kwaliteitscontrole.

Bakker Bart dupe van zwendel

De zwendel kwam aan het licht na een onderzoek door bedrijfsrecherche Hoffmann in opdracht van Bart’s Retail, het hoofdkantoor van de bakkerij keten.

Het onderzoek spitste zich toe op een medewerker van de afdeling kwaliteitscontrole, die was belast met het vernietigen van de ‘retourproducten’. In plaats van zijn taak uit te voeren, verhandelde de medewerker het voedsel aan franchisenemers van Bart’s Retail.

Fraude

Waar de zwendel heeft plaatsgevonden en wat de fraude precies inhoudt, wil de organisatie niet zeggen. Naast het nemen van stappen in de richting van de betrokken daders en medeplichtigen, zegt Bart’s Retail maatregelen te hebben genomen om herhaling te voorkomen. Ook over de aard van deze maatregelen zwijgt de bakkerijketen.

Misverstand

Een van de filiaalhouders die Bart’s Retail beschuldigt van fraude is de eigenaar van Bakker Bart in Heerhugowaard. Die ontkent in het Noord-Hollands Dagblad echter in alle toonaarden en vermoedt dat hij het slachtoffer is van een misverstand.

Volgens hem kreeg hij van de bewuste medewerker kwaliteitscontrole alleen proefproducten aangeboden, die hij testte op kwaliteit maar niet verkocht.

Reageer op dit artikel