nieuws

Website Profri in de lucht

Fastfood

De website van ProFri, de door Frans van Rooij opgerichte vereniging voor friturende bedrijven, is deze week ‘live’ gegaan. Op de website is het tijdspad van de oprichting te zien. Binnenkort krijgt de vereniging in oprichting een definitief bestuur en kunnen potentiële leden de procedure voor het lidmaatschap zien.

Website Profri in de lucht

De site meldt onder meer een vergadering van de oprichtingscommissie van ProFri die 23 januari wordt gehouden. Daar zal een voorlopig bestuur worden geïnstalleerd dat op 27 februari tijdens een oprichtingsvergadering annex ledenvergadering definitief zal worden gekozen. De overige commissieleden zullen de ambassadeursrol gaan vervullen en de Raad van Advies van de vereniging vormen.

Op de website kunnen cafetariaondernemers, de leden in spé, ook de procedure voor een lidmaatschap zien. Ze kunnen immers niet gelijk lid worden want het lidmaatschap is afhankelijk van een audit om het eventuele keurmerk waarde te geven.

Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich via de website ook aanmelden voor de vergaderingen. Op 23 januari 2012, van 9.30 tot 12.00 uur, vindt de vergadering plaats van de oprichtingscommissie en zal het voorlopige bestuur definitief worden vastgesteld. Gevolgd door de (aspirant)ledenvergadering op 23 februari.

De Vereniging Professionele Frituurders wil de beeldvorming rond frituurbedrijven positief beïnvloeden. ProFri zal zowel richting de leden, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen als de eindconsument initiatieven ontplooien om dit te bewerkstelligen.

Reageer op dit artikel