nieuws

Aantal ijssalons explosief gegroeid

Dranken

Het aantal ijssalons is de afgelopen tien jaar met een toename van 60 procent explosief gegroeid. In 2003 telde Nederland 331gespecialiseedrde ijsverkopers vorig jaar waren dat er 525.

Aantal ijssalons explosief gegroeid

Als een van de weinige sectoren in de horeca blijft het aanbod van ijssalons gestaag stijgen. Als de groei zich doorzet telt Nederland in 2015 circa 625 ijssalons. Dit blijkt uit onderzoek van Van Spronsen & Partners horeca – advies uit Warmond. Overigens zegt Eeuwe de Jong – voorzitter van de Vereniging van Ambachtelijk IJsbereiders – in het rapport De IJssalon in Beeld dat hij verwacht dat de groei zal afnemen en het aantal ijssalons zich zal stabiliseren.

 

Gemiddelde besteding

Een punt van zorg is de  gemiddelde besteding. Die is de eerste vijfmaanden teruggelopen van €3,30 in 2012 tot €2,70 dit jaar, over heel 20132 bedroeg deze €3. Ook trok de ijssalon aanmerkelijk minder bezoekers. In 2012 bezocht 7 procent van de Nederlanders een ijssalon en tot nu toe was dat dit jaar 5,3 procent. Daar is het weer als grootste boosdoener aan te wijzen. Het aantal bezoeken gaat vrijwel gelijk op met het aantal zonne-uren.

 

Meer ijs

Dat de gemiddelde besteding terug is gelopen is opvallend. Nederlanders zijn de afgelopen tien jaar meer ijs gaan eten. Van 7,0 liter per hoofd in 200 tot 7,9 liter in 2010. Van die consumptie neemt schepijs 5,3 procent voor haar rekeningen en maar liefst 80,6 procent bestaat uit handijsjes zoals Magnums, Raketjes en Cornetto’s.

 

Trends

Steeds meer ijssalons kiezen ervoor om het assortiment met bijvoorbeeld pannenkoek, chocolade of koffie te verbreden om hiermee in de wintermaanden extra omzet te genereren. Ook de samenwerking met horecabedrijven/bedrijfskantines biedt de ijsmakers een extra afzetmarkt. Momenteel bestaat circa 70% van de ijssalons uit gespecialiseerde ijssalons, 30% uit ijssalons die een aanvullend assortiment aanbieden en een verwaarloosbaar deel uit ijssalons die uitsluitend ijs leveren aan de horeca. De marktverdeling zal de komende jaren verschuiven naar 60%/40%.

Een tweede trend is het openen van franchisevestigingen en filialen. Vaak wordt er dan voor gekozen om het ijs centraal te bereiden. Doordat geen ijskeuken wordt ingericht blijft de investering beperkt.

Reageer op dit artikel