video

Video: ‘Overvalpreventie start met bewustwording

Bedrijfsvoering

Fastfoodondernemers krijgen van de Taskforce Overvallen de gelegenheid hun onderneming gratis te onderwerpen aan een veiligheidsscan. Op die manier moet een daling van het aantal overvallen worden gerealiseerd die gelijke tred houdt met de andere horecasegmenten. Frank Hagen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de uitvoerende partij, legt voor de camera uit wat de scan inhoudt en wat de meest voorkomende gebreken zijn. ‘Bewustwording is heel belangrijk, iedere ondernemer kan slachtoffer worden.

Video: ‘Overvalpreventie start met bewustwording

Video

Reageer op dit artikel