nieuws

Geen verplichte inname petflesjes voor horeca

Bedrijfsvoering 348

Geen verplichte inname petflesjes voor horeca

Horecaondernemers worden niet verplicht om petflesjes in te zamelen. Die motie die daarover was opgesteld, is in de Tweede Kamer niet op tafel gekomen.

Dat meldt Koninklijke Horeca Nederland, dat heeft gelobbyd tegen het voorstel. Partijen SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden een motie in om álle verkooppunten, dus ook horecabedrijven, verplicht te stellen om petflesjes in te nemen. Een onhaalbaar en onnodig duur plan, vindt KHN. Om dat standpunt toe te lichten, stuurde KHN een brief aan de woordvoerders van de Tweede Kamer.

Statiegeld op petflesjes

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat diende in april 2019 een voorstel in voor statiegeld op petflesjes. In dat voorstel ontkomt de horeca aan een statiegeldregeling voor plastic flesjes. Producenten en importeurs worden verantwoordelijk voor het heffen van statiegeld op petflesjes en voor de inzameling ervan. Dat plan gaat nu ongewijzigd naar de Raad van State en de Europese Commissie.

Doelen voor 2020

De invoering van statiegeld op petflesjes gaat niet door wanneer het bedrijfsleven voor eind 2020 ten minste 90 procent van kleine plastic flessen recyclet, en het aantal petflesjes in het zwerfafval met minstens 70 procent heeft gereduceerd.

Statiegeld op blikjes

In de Tweede Kamer is vooral gesproken over blik, meldt KHN. SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat er ook statiegeld op blik komt, omdat er in blik een klein laagje plastic zit. De staatssecretaris heeft een onderzoek beloofd.


Reageer op dit artikel