nieuws

Ondernemers moeten voor 1 juli voldoen aan de informatieplicht energiebesparing

Bedrijfsvoering 714

Ondernemers moeten voor 1 juli voldoen aan de informatieplicht energiebesparing
De elektrische zwarte Kiremko Prego-bakwand bij Bik Frietwerk in Den Haag

Horecabedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruiken, zijn verplicht om zich voor 1 juli 2019 te registreren bij het eLoket Informatieplicht Energiebesparing van de overheid. Maar niet veel ondernemers zijn hiervan op de hoogte. 

Slechts een kwart van de ondernemers is echter bekend met de informatieplicht energiebesparing. Dat blijkt uit het jaarlijkse mkb-duurzaamheidsonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van Essent Zakelijk.

Ondernemers moeten bij de het eLoket Informatieplicht Energiebesparing voor horecaondernemers aangeven welke maatregelen ze nemen om energie te besparen in het horecabedrijf. Alleen bedrijven die 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken zijn hiertoe verplicht.

Om te achterhalen of je verplicht bent mee te doen, is er een stappenplan opgesteld.

Energiebesparing horeca

De overheid zet in op energiebesparing; ook van horecabedrijven. Naast de lijst met Erkende Maatregelen om te zien wat ondernemers kunnen doen om energie te besparen, geldt vanaf dit jaar een informatieplicht.

Onder Erkende Maatregelen vallen zaken als isolatie (gebouw, HR++ glas, leidingen) en Led-verlichting.

De informatieplicht houdt in dat je – als je bedrijf meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 gas per jaar verbruikt – vóór 1 juli 2019 bij het eLoket van de overheid moet hebben gemeld welke maatregelen je hebt genomen om energie te besparen.

Waarom een informatieplicht

De Wet milieubeheer kent sinds 1993 een energiebesparingsverplichting. Deze verplichting is gedefinieerd als de plicht voor organisaties om alle energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen.

In de praktijk bleek deze wet moeilijk te handhaven waardoor gestelde klimaat- en energiedoelen niet worden gehaald. Daarom is er nu een informatieplicht energiebesparing waarmee ondernemers worden verplicht aan te geven welke maatregelen voor energiebesparing zij hebben genomen. Het betreft dan de zogenaamde erkende bespaarmaatregelen die per branche zijn opgesteld.

Een derde van de ondernemers op de hoogte

Met de kennis over de informatieplicht energiebesparing onder ondernemers is het niet zo goed gesteld, zo blijkt uit onderzoek van Essent. Niet meer dan 26 procent van de ondernemers is bekend met deze plicht.

De deadline om te voldoen aan deze plicht is aanstaande maandag. Vanaf dat moment kan de overheid gaan handhaven. Hans Verhoeven, directeur Essent Zakelijk: ‘Uit onze gegevens maken wij op dat er zo’n 10 procent van de circa 125.000 bedrijven die verplicht zijn aangifte te doen, ook aangifte heeft gedaan. Ik schrik van dat lage percentage. De vraag is welke vervolgstappen er moeten worden gezet. Als je het mij vraagt, lijkt handhaven me in deze fase onzinnig. Het mkb nog beter informeren en stimuleren om te voldoen, dat is het pad dat we moeten kiezen.’

Reageer op dit artikel