nieuws

Horeca: geen verplichting voor inname petflesjes met statiegeld

Bedrijfsvoering 311

Horeca: geen verplichting voor inname petflesjes met statiegeld

Er komt geen verplichting voor de horeca om petflesjes met statiegeld in te nemen. Dit staat in een voorstel voor statiegeld op flesjes frisdranken en water tot 1 liter van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft een voorstel voor statiegeld op petflesjes voor frisdrank en water tot 1 liter ontwikkeld. Dit voorstel houdt in dat de producenten en importeurs verantwoordelijk worden voor het heffen van statiegeld op deze petflesjes en ook voor de inzameling ervan.

Er komt geen verplichting voor de horeca om petflesjes in te nemen. Horecaondernemers verkopen relatief weinig petflesjes, doen ze dat wel dan gaat het vaak over kleine bedrijven.

Vorig jaar om deze tijd kwamen ook al soortgelijke berichten naar buiten. Definitief is het nog steeds niet. Het definitieve voorstel wordt mogelijk op 1 januari 2021 ingevoerd. De invoering gaat niet door wanneer het bedrijfsleven in het najaar van 2020 de volgende twee doelstellingen heeft gehaald:

  • Een recyclingdoelstelling voor kleine plastic flessen van 90%
  • Een reductiedoestelling voor petflesjes in het zwerfafval van 70-90%

KHN heeft zich de afgelopen tijd ingezet om dit te bereiken en is dan ook blij met dit resultaat. Zeker omdat uit onderzoek van KHN blijkt dat horecaondernemers de volgende problemen zien bij het inzamelen van petflesjes: gebrek aan ruimte, hygiëne en extra personeelskosten.

statiegeld petflesjes

Wel inzamelen op basis van vrijwilligheid?

KHN zegt blij te zijn met het voorstel van het ministerie van I&W dat de horeca geen petflesjes met statiegeld hoeft in te zamelen. ‘Op basis van vrijwilligheid en een vergoeding (afhankelijk van de hoogte van het bedrag) lijken horecaondernemers die petflesjes verkopen, wel bereid om hier alsnog aan mee te werken.’ KHN baseert deze uitspraak op een onderzoek dat de organisatie in maart 2019 hield.

Ruim 1000 horecaondernemers deden mee. Iets minder dan de helft van hen verkoopt petflesjes.

Onderzoek statiegeld

Statiegeld petflesjes lastig uit te voeren

Uit het onderzoek blijkt dat 69% van de horecaondernemers die petflesjes verkoopt, het invoeren van statiegeld in principe een goed plan vindt. Dat kan helpen om het zwerfafval in Nederland verder terug te dringen. 50% van deze horecaondernemers geeft daarbij wel aan dat zij zorgen hebben over de uitvoering van statiegeld op petflesjes. Belangrijkste argumenten zijn: ruimtegebrek (63%), problemen met hygiëne (41%) en de extra personeelskosten (37%).

Vrijwillig inzamelen tegen vergoeding

Als er statiegeld wordt ingevoerd, dan is 63% van horecaondernemers die petflesjes verkoopt, in principe bereid deze vrijwillig in te zamelen mits daar er een redelijke vergoeding tegenover staat. Deze vergoeding moet tegemoetkomen aan extra kosten voor personeel en de kosten van schoonmaak.

Consequentie statiegeld petflesjes

Bijna de helft (45%) van de horecaondernemers die petflesjes verkoopt denkt de beslissing om petflesjes te blijven verkopen aan de consument over te laten. Bijna een derde (31%) gaat blikjes verkopen als de drankjes die nu in statiegeldflesjes zullen gaan ook in blik verkrijgbaar zijn. 11% stopt sowieso met de verkoop van petflesjes.

Overwegend kleine ondernemers die petflesjes verkopen

62% van de horecaondernemers die petflesjes verkopen heeft een verkoopoppervlakte van minder dan 100 m2. Ook is gevraagd hoeveel petflesjes horecaondernemers gemiddeld verkopen per jaar. 61% geeft aan minder dan 2000 flesjes per jaar te verkopen. Het zijn dus met name kleine horecaondernemers die weinig petflesjes verkopen en weinig ruimte hebben om lege petflesjes op te slaan.

Conclusie: inzamelen petflesjes geeft problemen

Ruim tweederde van de horecaondernemers vindt het invoeren van statiegeld in principe een goed plan. Echter 50% van de horecaondernemers ziet de volgende problemen bij het inzamelen van petflesjes: gebrek aan ruimte, hygiëne en extra personeelskosten. Daarnaast verkopen horecaondernemers relatief weinig petflesjes. KHN is om deze redenen geen voorstander van een verplichte inname van petflesjes in de horeca.


>> Meer over Frisdranken

>> Meer over duurzaam ondernemen


Reageer op dit artikel