nieuws

‘Voorkom wildgroei horecazaken’

Bedrijfsvoering 182

Het aantal horecazaken in Nederland is de afgelopen tien jaar explosief toegenomen. In sommige binnensteden zitten tegenwoordig zo veel horecazaken, dat er sprake is van ‘overkill’.

‘Voorkom wildgroei horecazaken’

Dat zegt Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Het aantal horecazaken in Nederland groeide de afgelopen tien jaar met 13 procent naar ruim 43.000 zaken. KHN is blij met deze ontwikkeling en ziet ook voor de toekomst nog ruimte voor extra horeca. Maar in steeds meer binnensteden ontstaat overaanbod van horeca, vooral doordat in veel leegstaande winkelpanden horeca wordt aangeboden. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen roept KHN provincies daarom op om regie te pakken en wildgroei van horeca tegen te gaan.

Omzet verdeeld

De overdaad aan nieuwe cafés, restaurants, lunchrooms, hotels en fastfoodzaken leidt volgens Willemsen ‘niet tot sterkere, maar juist tot zwakkere steden’, omdat de totale omzet door meer ondernemers moet worden verdeeld. ‘Mensen gaan immers niet twee keer lunchen of uit eten op één dag. Het is dan ook wachten op de volgende economische tegenwind om de gaten in de winkelstraat weer te zien ontstaan’, zegt Willemsen. Ook in deze tijden van economische voorspoed ziet hij ondernemers die worden weggeconcurreerd.

Het aantal horecazaken dat op dit moment staat geregistreerd, is ruim 5000 meer dan tien jaar geleden. In het centrum van Rotterdam is de grootste toename te zien. Volgens de KHN-voorzitter is er nog wel ruimte voor groei, maar moet er goed worden nagedacht over plekken waar dat kan.

Horeca als wondermiddel

Gemiddeld nam het aantal horecapanden in de 17 grote winkelsteden met 21 procent toe. Grote stijgers zijn: Eindhoven (+ 34 procent), Den Haag (+ 40 procent) en Rotterdam (+ 50 procent). Willemsen: ‘Te vaak wordt horeca door gemeenten gezien als wondermiddel voor een leegstaand winkelpand of als snelle bijverdienste voor teruglopende detailhandelsomzetten.’

Voorkom overaanbod

Een aantal gemeenten voeren al discussie over de groei van horeca. Zo probeert Utrecht, Rotterdam en Apeldoorn om overaanbod te voorkomen. Robèr Willemsen vraagt provincies in aanloop naar de verkiezingen om stelling te nemen en te werken aan krachtige binnensteden en horecagebieden: ‘Er is nog ruimte voor groei in de horeca. Maar dan moeten we wel goed nadenken over de plekken waar dit kan. De provincie kan zorgen voor regionale horecavisies en het organiseren van goede provinciale horeca-koopstromenonderzoeken. Hierbij moet niet alleen gekeken worden naar reguliere horeca, maar ook naar de wildgroei van particuliere aanbieders, zoals de verhuur van woningen via Airbnb.’

Horeca stijgt ook in buitengebied

De opkomst van de horeca binnen de provinciale economie is niet alleen merkbaar in binnensteden. Ook in dorpen groeide horeca volop. Ook hier heeft de provincie volgens KHN een belangrijke rol.

Willemsen: ‘Ook buiten de grote steden is het van belang dat de provincie samen met regiogemeenten werkt aan gezonde horecalocaties en sterke en aantrekkelijke dorpskernen. Daarnaast zijn er steeds meer horecabedrijven in de buitengebieden, zoals een boerenbedrijf met een theetuin als nevenactiviteit. Juist op die locaties is de provincie aan zet om er voor te zorgen dat gemeenten tot gezamenlijk beleid komen. En dat oneerlijke concurreren met bestaande horecabedrijven wordt voorkomen.’


Reageer op dit artikel