nieuws

McDonald’s wil al het afval herbruikbaar maken

Bedrijfsvoering 279

McDonald’s Nederland wil over zeven jaar al het afval dat de restaurants produceren, recyclen. McDonald’s is daarmee het eerste landelijk opererende bedrijf in Nederland dat door middel van nascheiding (her)bruikbare materialen produceert.

McDonald’s wil al het afval herbruikbaar maken

Momenteel wordt ruim een derde van het afval van McDonald’s gerecycled, in 2020 zal dat de helft van het afval zijn. McDonald’s heeft de ambitie om in 2025 al het afval van gasten en keukenafval te recyclen, dat is zo’n 20.000 ton. Om dit doel te bereiken zal McDonald’s samen met partners Havi en Attero de toepassing van nascheiding substantieel vergroten.

Verminderen en verduurzamen

Eerder dit jaar kondigde McDonald’s wereldwijd aan verpakkingen te gaan verminderen en verduurzamen. Dit betekent dat alle productverpakkingen die McDonald’s in de restaurants gebruikt, in 2025 gemaakt zijn van hernieuwbare, gerecyclede of gecertificeerde materialen. McDonald’s wil bovendien recycling van productverpakkingen mogelijk maken in alle restaurants wereldwijd. Met deze ambitie is McDonald’s Nederland al geruime tijd aan de slag, en de nascheiding van restafval is een volgende stap om waardevolle materialen te kunnen herwinnen.

Bronscheiding

In de keukens doet McDonald’s al sinds begin jaren ‘90 aan bronscheiding. Medewerkers recyclen daarbij het restmateriaal in zeven stromen, zoals plasticfolie, PET, papier, frituurolie en koffiedik. Dit is bij elkaar ruim een derde van het afval van McDonald’s. Bovendien draagt het nieuwe keukensysteem, waarbij producten op bestelling worden bereid, in Nederland bij aan het voorkomen van voedselverspilling. Zo’n 2.000 ton in de afgelopen drie jaar.

Nascheiding

Het afval wat in de vuilnisbakken van de restaurants en de parkeerplaatsen terechtkomt, werd tot voor kort nog niet gerecycled. Samen met logistiek dienstverlener Havi en afvalverwerker Attero is het bestaande systeem van nascheiding doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor dit afval. Op deze manier kan het meeste afval op efficiënte wijze verwerkt en gerecycled worden, en hoeft er minder afval verbrand te worden.

McDonald’s neemt afscheid van plastic rietjes

McDonald’s neemt afscheid van plastic rietjes

Slimme technologie

Allereerst worden kunststoffen en bekers met slimme technologie gescheiden van papier- en voedselafval, om te worden gerecycled tot nieuwe producten. Daarnaast worden voedselresten en een groot deel van de papiervezels vergist tot biogas. Samen met Havi, Attero en anderen zoekt McDonald’s Nederland naar een nog duurzamere bestemming voor de papiervezels.

Dankzij deze nascheidingstechniek is McDonald’s Nederland in staat om zo’n 10.000 ton afval te recyclen in 2020 en naar maximale recycling toe te werken tegen 2025. Tot voor kort werd deze technologie alleen toegepast op het afval van Nederlandse huishoudens. McDonald’s is nu het eerste bedrijf in Nederland dat afval ook op deze methode mag laten verwerken.

Nieuwe verpakkingen en meubilair

‘We willen onze verantwoordelijkheid nemen en er alles aan doen om onze verpakkingen te verduurzamen, de hoeveelheid afval te verminderen en recycling te verhogen’, zegt Floor Uitterhoeve, sustainability manager McDonald’s Nederland. ‘Ons ultieme doel is dat we de waardevolle materialen uit ons afval zelf weer kunnen toepassen in bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen en meubilair. Om zoveel mogelijk nieuwe waardevolle toepassingen te creëren gaan we graag de samenwerking aan met andere bedrijven.’

Bekijk de video van McDonald’s over nascheiding

Reageer op dit artikel