nieuws

Verruimde subsidieaanvraag na overval

Bedrijfsvoering 5

De optie voor slachtoffers van een overval, om subsidie aan te vragen voor preventiemaatregelen, is met een half jaar verlengd. Dat betekent dat bijvoorbeeld overvallen cafetariahouders nog tot 1 juli een beroep kunnen doen op een tegemoetkoming van maximaal €1000,- op de aanschaf van zaken als bewakingscamera’s.

Verruimde subsidieaanvraag na overval

Voorwaarde is wel dat overval plaatsvond in 2015.

2016

‘Voor slachtoffers die na die datum zijn overvallen, dus in 2016, wordt de mogelijkheid eveneens verruimd, daar werken we nu aan’, aldus woordvoerder Mahadew van het Schadefonds.

Het Schadefonds voert deze regeling  uit namens de minister van Veiligheid en Justitie.

Camerabewaking

Het geld kan ondermeer gebruikt worden voor het vervangen van sloten, het aanbrengen van buitenverlichting of bijvoorbeeld het plaatsen van camera’s.

Afgelopen jaar zijn er 334 aanvragen gedaan voor een subsidie om preventieve maatregelen te nemen om herhaling van een overval te voorkomen. In totaal is er tot op heden €230.000,- aan preventiegelden uitgekeerd aan slachtoffers van overvallen.

Reageer op dit artikel