nieuws

New York Pizza schrijft open brief aan gemeente Deventer

Bedrijfsvoering

Een franchisenemer van New York Pizza staat het water aan de lippen. Hij kreeg van de gemeente een dwangsom wegens geuroverlast van 21.921,99 euro en daarnaast een tweede dwangsom van 50.000 euro. Deze problemen zouden zijn opgelost, maar de gemeente Deventer acht dit niet voldoende.

New York Pizza schrijft open brief aan gemeente Deventer

Dagblad de Stentor meldt dat Kerklaan in beroep ging, omdat volgens hem de klagende bewoners de enige oplossing (een luchtafvoerpijp) zélf tegenhielden. Uiteindelijk besliste de rechter dat de pijp er tóch mocht komen. De gemeente ging in die gedachtegang echter niet mee. Een woordvoerder laat daarover weten dat de gemeente een ‘plicht’ tot invordering heeft.

Directeur Philippe Vorst van New York Pizza stuurde hierop een open brief aan de gemeente.

Lees hier de open brief

Geachte Gemeenteraad van Deventer,

Naast mij zit de heer Kerklaan, onze franchisenemer te Deventer. De heer Kerklaan is in paniek, hij heeft deze week niet meer kunnen slapen van de stress, nu hij afgelopen vrijdag de eerste dwangsom via de deurwaarder binnen kreeg groot 21921,99 euro, en afgelopen dinsdag een brief van de gemeente waarbij de tweede dwangsom groot 50.000 euro eveneens door Burgemeester en wethouders is opgelegd. Overigens staan er feitelijk onjuistheden in de brief van de Burgemeester en Wethouders, zoals ook in het bijgevoegde schrijven word aangehaald. Samen groot 71.921,99 euro.

De heer Kerklaan bedrijft een vestiging van New York Pizza, dit is een kleine zelfstandige, welke in het jaar 2014, een jaar na zijn opening 18.000 euro winst heeft gedraaid. In 2015 maakt de vestiging een mooie omzetsprong en hij hoopt dit jaar 40.000 euro te gaan verdienen. Dit betekent dat de heer Kerklaan onder weg is om een gezonde pizzawinkel op te bouwen.

In de afgelopen twee jaar heeft het hoofdkantoor van New York Pizza de juridische kosten, meer dan 200.000 euro, voor zijn rekening genomen. Indien de heer Kerklaan niet door het hoofdkantoor was geholpen, was hij reeds lang geleden failliet gegaan. Verschillende medewerkers van de gemeente hebben inmiddels bevestigd dat de geurproblemen onder de huidige afspraken zijn opgelost. Een en ander bij monde van de heer Jeroen Kroes, Mevrouw Koops en de heer Stein.

De heer Kerklaan heeft in de eerste week van augustus, na overleg met de heer Stein van de gemeente Deventer, een brief naar Burgemeester en Wethouders gestuurd om coulance te betrachten met betrekking tot de opgelegde dwangsommen.
De heer Stein gaf aan dat hij dacht dat de tweede dwangsom wel zou worden ingetrokken door het college. Dit  heeft hij verteld aan de Heer Hans Miete, destijds directeur van New York Pizza.

Wij hebben nooit kunnen vermoeden dat de Burgemeester en Wethouders, gezien de uitlatingen van de heer Stein, en het beginsel van redelijkheid en billijkheid, alsook de verhouding tussen de klachten en de hoogte van de opgelegde dwangsommen, dat negatief zou worden besloten op het verzoek van de heer Kerklaan. Er is inmiddels bezwaar gemaakt tegen de opgelegde dwangsommen.

Hieronder hebben wij de brief van onze advocaat gevoegd, waarin wij uitleggen waarom wij het niet eens zijn met de opgelegde dwangsommen. Wij hebben altijd al ons handelen afgestemd met de gemeente, zij zijn altijd overal van op de hoogte gesteld en weten ook, dat wij altijd ons uiterste best hebben gedaan om tot een oplossing te komen. En dat de vertragingen zijn opgelopen door een constante weigerachtige houding van de VVE en de bewoners.

Mijn vraag aan de gemeenteraad van Deventer is de volgende.
Kunnen jullie het faillissement van de heer Kerklaan voorkomen, door in de gemeenteraad deze zaak te bespreken, en in overleg met de Burgemeester en Wethouders te treden om de opgelegde dwangsommen in te trekken, of in verhouding (te minderen)  te brengen met het inkomen van de heer Kerklaan.

Met uw hulp kan de heer Kerklaan zijn bedrijf voortzetten, en kunnen eveneens de kosten van de gemeente van de juridische vervolg procedure worden stopgezet.

In mijn ogen is hier sprake van een buitensporige hoge dwangsom, opgelegd aan een partij die vanaf het begin steeds de problemen heeft willen oplossen, maar niet kon ivm overmacht.

Als Burgemeester en Wethouders doorgaan met het invorderen van deze dwangsommen, maakt de gemeente Deventer een gezonde ondernemer kapot, terwijl het probleem definitief opgelost is.

Ik verneem graag van u,

Met vriendelijke groet,
NEW YORK PIZZA

Philippe Vorst
Directeur

Reageer op dit artikel