nieuws

Snel verbod op gratis plastic tasjes in Nederland

Bedrijfsvoering

De politiek verwacht dat op 17 december in Brussel een politiek akkoord wordt bereikt over het reduceren van het gebruik van lichte plastic tasjes. Binnen een jaar moet in Nederland vervolgens een verbod zijn ingevoerd, zo schrijft Foodholland.nl. Over de inhoud van dat verbod wordt op dit moment nog overlegd.

Snel verbod op gratis plastic tasjes in Nederland

Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu verwacht dat er tijdens de Europese Milieuraad op 17 december in Brussel een politiek akkoord wordt bereikt voor het reduceren van het gebruik van licht plastic tasjes, aldus Foodholland.nl.

Ministeriële regeling

Volgens het artikel maakt het Besluit beheer verpakkingen, dat per 1 januari 2015 in werking treedt, het mogelijk om via een ministeriële regeling gratis plastic tassen te verbieden. De staatssecretaris wil zo’n verbod binnen een jaar laten ingaan.

Inhoud van het verbod

Foodholland.nl schrijft dat op dit moment nog wordt gekeken naar de strekking van het verbod. ‘Alle gratis plastic tassen verbieden of alleen tassen onder de 50 micron’, aldus het artikel.

Brancheorganisaties
Mansveld voert hierover gesprekken met de brancheorganisaties en zal de Tweede Kamer na het kerstreces nader informeren.

Europese Commissie

Vorig jaar november deed de Europese Commissie een voorstel met maatregelen bedoeld om het gebruik van lichte plastic tassen terug te dringen.

Praat op ons ondernemersplatform Misset Horeca Connect mee over een discussie over dit onderwerp: ‘Dunne plastic draagtas in de ban’.

Reageer op dit artikel