nieuws

Ruzie met gemeente om snackkar

Bedrijfsvoering

Een ondernemerspaar uit Deventer heeft een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente Olst-Wijhe. De gemeente vindt dat het paar elke avond de snackwagen moet weghalen bij de Loswal in Wijhe, de ondernemers vinden van niet, en stapten naar de rechter.

Ruzie met gemeente om snackkar

Het seizoen duurt nog maar even en zelfs de juridisch adviseur van de gemeente Olst-Wijhe vond gedogen een goede oplossing. Maar het gemeentebestuur is onwrikbaar in het conflict over de snackwagen. Volgens het college van Olst-Wijhe moet de snackwagen tussen 18.00 uur en 08.00 uur worden verwijderd omdat de standplaatsvergunning alleen voor overdag is.

De snackbarhouders vinden dit onterecht, en eisten bij de rechtbank dat het handhavend optreden van de gemeente wordt geschorst. Ze willen af van de dwangsom van 500 euro, voor elke dag dat ze hun snackwagen ’s nachts niet weghalen. Het verplaatsen van de kar kost veel tijd – ‘dat gaat ten koste van de recreant’ – en veel geld. Ze moeten een truck huren, schrijft De Stentor.

Volgens advocaat Souman van de uitbaters staat in de vergunning helemaal niet duidelijk dat de wagen elke nacht weg moet. Ook zouden havenmeester en wethouder er nooit een probleem van hebben gemaakt dat de snackwagen ’s nachts bleef staan. ‘De gemeente heeft hierdoor vertrouwen gewekt dat het goed zat.’

De raadsman noemde de handelwijze van de gemeente onbehoorlijk bestuur omdat er direct dwangsommen zijn opgelegd, zonder waarschuwing. Hij vermoedt dat dit komt omdat de gemeente de hete adem van een andere ondernemer in de nek voelt, welke al tien jaar met het gemeentebestuur praat over realisering van een paviljoen op deze plek.

Die ondernemer had ook bezwaar gemaakt tegen het verlenen van een standplaatsvergunning aan Schonewille. Dat bezwaar werd ongegrond verklaard. Volgens de gemeente is er op tijd gewaarschuwd en is de vergunning ook duidelijk. Het voorstel om de situatie tot 1 oktober te gedogen, werd door Olst-Wijhe afgewezen. De rechter liet doorschemeren dat ze geen redelijk belang zag van de gemeente om zo op te treden.

De familie Schonewille wil respijt voor de komende zeven weken en belooft dan na 1 oktober ’s nachts weg te zijn. Ze willen graag volgend jaar terugkeren, ze zijn tevreden over de klandizie. Of de rechter de gemeente dwingt daar mee in te stemmen, blijkt volgende week bij de uitspraak.

Reageer op dit artikel