nieuws

NMa ziet problemen bij fusie snackproducenten

Bedrijfsvoering

De concurrentie in de productie en verkoop van diepvriessnacks wordt mogelijk belemmerd als snackproducenten Royaan/Buitenfood (onder andere Van Dobben en Kwekkeboom) en Ad van Geloven (onder andere Mora) fuseren. Daarom heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloten dat voor deze fusie een vergunning is vereist en dat meer onderzoek nodig is. De twee fabrikanten houden alle vertrouwen in het slagen van de fusie.

NMa ziet problemen bij fusie snackproducenten

Royaan/Buitenfood en Ad van Geloven krijgen door de fusie een groot marktaandeel en daardoor een sterke positie bij de verkoop van diepvriessnacks, meldt de NMa in een persbericht. Doordat de twee belangrijkste producenten samengaan worden de keuzemogelijkheden voor afnemers van diepvriessnacks en uiteindelijk de consument beperkt, Dit zou volgens de NMa kunnen leiden tot hogere prijzen, mindere kwaliteit of verminderde keuze. De consument kan daarvan de dupe zijn. Voor de eventuele verlening van een vergunning zal de NMa onder meer nagaan in hoeverre de afnemers, zoals supermarkten en groothandels, in staat zijn tegenwicht te bieden als de gefuseerde partijen de prijzen voor diepvriessnacks blijvend en winstgevend zou verhogen.

Vertrouwen in slagen fusie

De fuserende partijen blijven optimistisch over het welslagen van de fusie. Volgens Peter Doodeman, CEO van Ad van Geloven, blijft er genoeg concurrentie over. ‘De overlap op de Nederlandse snackmarkt is beperkt omdat we grotendeels verschillende segmenten en doelgroepen bedienen. In het krokettensegment bedienen onze wederzijdse merken verschillende kanalen en consumentengroepen. En in de productie van snacks onder private label blijven er na de samenvoeging in elk segment minimaal drie sterke concurrenten over, nog afgezien van de concurrentie uit het buitenland en vanuit aanpalende markten.’

Eigen initiatief NMa

De NMa had in december 2011 aan de Europese Commissie gevraagd om deze fusie te mogen beoordelen. De Europese Commissie heeft in januari 2012 ingestemd met het verzoek van de NMa om de voorgenomen fusie wat betreft Nederland verder te onderzoeken. In januari 2012 heeft de Europese Commissie tevens voor de samenvoeging van de Belgische activiteiten van de snackproducenten goedkeuring gegeven.

De NMa moet binnen dertien weken uitsluitsel geven over het, al dan niet met beperkingen of aanvullende eisen, doorgaan van de fusie.

Reageer op dit artikel