nieuws

Frans van Rooij uit Stichting Vrienden Fastservice

Bedrijfsvoering

Frans van Rooij, oprichter van de Stichting Vrienden Fastservice (SVF), is uit het bestuur gestapt en wordt ad interim opgevolgd door penningmeester Rob Besseling, Managing Director van formulehuis ffc.

Frans van Rooij uit Stichting Vrienden Fastservice

Van Rooij wil door terug te treden elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Hij is immers directeur van Projectbureau Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (PBB) dat werkzaamheden verricht in opdracht van SVF. Naast Van Rooij stellen ook de bestuursleden Jos Muller en Martijn Rosink, die ook werkzaam zijn bij PBB, hun zetel beschikbaar. De drie doen dit om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. PBB is, in opdracht van de Stichting Vrienden Fastservice (SVF), een uitvoerende partij als het om de promotie van de fastservicebranche gaat.

´Belangrijkste reden voor het terugtreden is dat is vastgesteld dat de betrokkenheid van PBB in zowel bestuur als mogelijke uitvoerende partij van de beschikbare gelden (€500.000), een ongewenste verstrengeling van belangen met zich mee brengt’, aldus het persbericht.

Voor het interim bestuur is het van belang dat de continuïteit gewaarborgd blijft, zo staat in het persbericht. Het bestuur wil de opdracht, vastgelegd in het communicatieplan,

die zij van KHN heeft gekregen graag ten uitvoer brengen.

Reageer op dit artikel