nieuws

VWA sloot in 2008 zelfs twaalf bedrijven

Bedrijfsvoering

De Voedsel en waren Autoriteit voerde verleden jaar minder inspecties uit en ook het aantal ‘maatregelen’ liep terug. Maar notoire overtreders zijn hard aangepakt. Twaalf bedrijven werden zelfs tijdelijk of gedeeltelijk gesloten.

VWA sloot in 2008 zelfs twaalf bedrijven

Dat blijkt uit het rapport met de titel Voedselveiligheidsinspecties en ‘Hard waar het moet’.

Doelgericht handhaven is nu het codewoord bij de VWA. Niet meer willekeurig bedrijven inspecteren maar juist die bedrijven controleren die het niet goed doen. Bij de meest notoire overtreders gaan de maatregelen verder dan een boete.

Hard waar het moet

Die bedrijven worden op basis van objectieve criteria door de dienst zorgvuldig geselecteerd voor een zogeheten stappenplan. Conform dit plan moeten ze verbeteringen aanbrengen. Ze worden diverse keren bezocht. Eventuele maatregelen blijven niet beperkt tot waarschuwingen en boete rapporten, sluiting is ook een mogelijkheid.

Verleden jaar kwamen daarvoor 46 bedrijven in aanmerking, 36 horecabedrijven en 10 anderen, waaronder 8 bakkers. Van die 46 zijn er verleden jaar 12 met een tijdelijke en/of gedeeltelijke sluiting geconfronteerd. Elf bedrijven mochten later hun deuren weer openen. Drie ondernemers gooiden zelf de handdoek in de ring en stopten.

De resultaten laten zien dat allochtone ondernemers meer moeite hebben met het naleven van de regels. Van de 46 bedrijven die een stappenplan moesten volgen waren er maar liefst 43 van buitenlandse origine.

Reageer op dit artikel