artikel

Voor- en nadelen franchiseformule

Bedrijfsvoering

Voordelen

 • direct naamsbekendheid bij klant
 • scherper inkopen van grondstoffen, verzekeringen en servicecontracten
 • goedkoper en gezamenlijk (meer impact) actie kunnen voeren
 • invloedrijk zijn door zitting te nemen in de franchiseraad
 • veel kennis opdoen door uitwisseling ervaringen medefranchisehouders

  Nadelen

 • verplicht doorvoeren van beleid van anderen
 • de keten is zo sterk als de zwakste schakel
 • afdragen fee waardoor winst slinkt
 • negatieve publiciteit rond franchiseorganisatie werkt door op individuele franchisenemer
 • minder slagvaardig bij snelle beslissingen
  Formules in de snackbranche
 • Reageer op dit artikel