artikel

Franchiserelatie schept tweezijdige verplichtingen

Bedrijfsvoering

In de horeca zijn tal van franchiseconcepten actief. Dit varieert van kleine franchiseconstructies, bestaande uit een franchisegever en een franchisenemer tot en met grote landelijk operende netwerken. Hoe verschillend deze franchiseorganisties ook kunnen zijn, er zijn toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken, rechten en verplichtingen.

Franchiserelatie schept tweezijdige verplichtingen

Aan iedere startende franchiseonderneming ligt idealiter een deugdelijke prognose ten grondslag, waarin de financiële mogelijkheden voor de komend ejaren zorgvuldig zijn uitgedrukt.

Aan deze financiële prognose gaat nogal eens een vestigingsplaatsonderzoek vooraf. Dit dient geïndividualiseerd te zijn en dus toegesneden op de lokalte situatie van de starter. Wat nu als gestart is zonder prognose en zonder voorafgaand vestigingsplaatsonderzoek? Uit de franchiserelatie vloeit een inspanning van de kant van de franchisenemer voort en een zorgplicht van de kant van de franchisegever. Concreet moet de franchisenemer alles in het werk stellen zich te overtuigen van een goed vertrekpunt van zijn bedrijf én zich vervolgens maximaal inspannen om het bedrijf tot een succes te maken.

De franchisenemer is gehouden te werken volgens de franchiseformule, reden waarom hij is ingestapt. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid van de franchisegever met zich mee. Die dinet actief te begeleiden in de startfase en daarna. Ook gaandeweg de rit heeft de franchisegever een zorgplicht, onder meer bestaande uit innovatie in productontwikkeling en marketing en het bijstaan van de franchisenemer, wanneer deze door veranderde markt- en formulesituatie er minder goed komt voor te staan.

Van groot belang is , dat franchisegever en -nemer intensief met elkaar communiceren. Zo moet de franchisenemer tijdig zijn cijfers aanreiken, zodat met de juiste managementinformatie de franchisegever regelmatig overleg te hebben met de franchisenemer(s), bijvoorbeeld in de vorm van een georganiseerd overleg in een franchiseraad. Al met al is het een intensieve relatie die voor beiden rechten en verplichtingen schept. Wanneer hiermee niet zorgvuldig wordt omgegaan, kan dit leiden tot probleemsituaties waar niemand op zit te wachten.

Toerekenbaar tekortgeschoten

In het volgende geval bleken door de franchisegever opgegeven omzetprognoses sterk afr te wijken van de daadwerkelijk behaalde resultaten. Het gerechtshof heeft duidelijk geoordeeld omtrent de rol van partijen in dezen: Het moet voor de franchisegever volstrekt duidelijk geweest zijn dat de behaalde omzetten zodanig afwijken van de door haar gegeven prognoses, dat zij niet alleen geen reeël uitzicht op winst, maar in tegendeel uitzicht op steeds toenemende verliezen boden. Al met al oordeel het hof – met de rechtbank – dat de franchisegever toerekenbaar tekort is geschoten in haar zorgplicht tegenover de franchisenemer door hem prognoses te verstrekken die niet op kwalitatief hoogwaardig marktonderzoek waren gebaseerd en door vervolgens niet zelfstandig actief op te treden toen bleek dat de voorgespiegelde omzetcijfers bij lange niet werden gehaald en de franchisenemer uit zijn activiteiten niet alleen niet het minimuminkomen haalde, maar zelfs bij voortduring grote verliezen leed.’ Concreet leidde dit tot compensatie.

Vragen?

Heeft u vragen over franchise? Mail de redactie en zo mogelijk vindt u de antwoorden in deze rubriek. Email: redactie.snackkoerier@reedbusiness.nl

Reageer op dit artikel