nieuws

Stichting Ketelkwestie vraagt bijdrage voor bakwandenonderzoek

Apparatuur 1023

Stichting Ketelkwestie vraagt bijdrage voor bakwandenonderzoek
Foto: Koos Groenewold

De Stichting Ketelkwestie vraagt de medewerking en een bijdrage van cafetariahouders die last hebben of last hebben gehad van lekkende frituurketels. Alleen dan kan het bakwandenonderzoek worden afgerond en kan de stichting, wiens oprichting bijna is afgerond, werken aan een compensatieregeling.

ProFri roept de Stichting Ketelkwestie in het leven om het onderzoek naar de aard en omvang van de ketellekkages bij hoogrendementovens voort te zetten. Het verkennende onderzoek loopt al sinds 2017.

Kort geding

Het besluit om de kwestie los te koppelen van de vakvereniging volgt op een gerechtelijke uitspraak op 1 november 2018, in het kort geding dat fabrikant Qbtec had aangespannen tegen ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. De rechter oordeelde dat de vereniging een aantal uitspraken over HR-frituurketels van het merk Kiremko moest rectificeren.

Overgedragen aan stichting

Het onderzoek mocht van de rechter wel worden voorgezet. Als er sprake is van misstanden, dan mogen die publiekelijk aan de kaak worden gesteld. Omdat de materie teveel beslag legt op de tijd, energie en middelen van ProFri, geeft de vakvereniging het complete dossier nu over aan de Stichting Ketelkwestie. De stichting draagt daarbij de eventuele risico’s.

Geld inleggen

Het oprichtingsbestuur van de Stichting Ketelkwestie bestaat uit drie ondernemers, wiens namen nog niet naar buiten worden gebracht. De nieuwe organisatie heeft echter financiële ondersteuning nodig van de cafetariahouders. ‘Om een gezamenlijke claim mogelijk te maken, zullen ondernemers die genoegdoening willen geld moeten inleggen om een collectieve procedure mogelijk te maken’, zo laat ProFri weten. Hoe hoog die bijdrage moet zijn, is nog niet bekend.

Compensatieregeling

Als er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn, zal de stichting waarschijnlijk de opdracht doorgeven aan het Nederlands Frituurcentrum om het onderzoek te voltooien. Ten tweede gaat de stichting werken aan een compensatieregeling voor ondernemers die te maken hebben, hebben gehad of nog gaan krijgen met defecte frituurketels als gevolg van productiefouten.

Uitgebreide vragenlijst

Frans van Rooij, directeur van ProFri en het Nederlands Frituurcentrum, laat weten dat er door het bakwandenonderzoek tot nu toe enkele honderden ondernemers in beeld zijn. ‘Maar niet iedereen heeft de vragenlijst volledig ingevuld, die is namelijk vrij uitgebreid. We vragen daarnaast om kopieën van facturen en onderhoudscontracten. Ondernemers zullen ook nagebeld moeten worden.’

Afronding en procedure

Het doel is om het onderzoek eind 2019 af te ronden, maar de Stichting Ketelkwestie zal meer tijd nemen als dat nodig is. Of er uiteindelijk een collectieve procedure komt, is niet 100 procent zeker. Van Rooij houdt de deur naar nieuwe gesprekken met Qbtec nog altijd open.


Reageer op dit artikel