nieuws

Qbtec sleept ProFri voor de rechter om publicatie over frituurketels 

Apparatuur 1101

Fabrikant Qbtec heeft een kort geding aangespannen tegen ProFri en het Nederlands Frituurcentrum. De eigenaar van het merk Kiremko eist rectificatie van uitspraken die door ProFri en het Nederlands Frituurcentrum zijn gedaan over lekkende frituurketels van dat merk.

Qbtec sleept ProFri voor de rechter om publicatie over frituurketels 
De Kiremko HR van Qbtec bij Snackpalace Zuid in Veenendaal

Het Nederlands Frituurcentrum doet in opdracht van ProFri sinds de zomer van 2017 onderzoek naar lekkende frituurketels. Daaruit zou blijken dat de meeste mankementen die kunnen leiden tot lekkages voorkomen in de HR-bakwanden van Kiremko. In augustus van dit jaar publiceerde de vakvereniging de eerste bevindingen van het onderzoek.

Vier keer rectificatie

Qbtec eist nu dat ProFri het artikel op vier punten rectificeert, vertelt commercieel directeur Adriaan Vos. ‘Dat betreft uitspraken die niet onderbouwd zijn naar onze mening. Er staat dat er een groot probleem is met de HR-ketels van Kiremko en dat nieuwe of vernieuwde ketels hetzelfde gebrek vertonen. Er wordt beweerd dat wij hebben bevestigd dat het aantal klachten inderdaad te hoog is. En er staat in dat het niet de vraag is óf de ketels gaan lekken, maar wanneer.’

Juistheid aantonen

Vos vervolgt: ‘Omdat wij ons niet herkennen in deze uitspraken hebben wij aan ProFri gevraagd waar deze uitspraken op gebaseerd zijn en ons de juistheid van die uitspraken aan te tonen. ProFri is niet bereid daar op te reageren. Dat vinden wij te gek voor woorden. ProFri meent serieuze beschuldigingen aan ons adres te kunnen uiten, maar is niet bereid de juistheid van die uitspraken aan te tonen. Daar ageren wij tegen en wij willen ook dat die uitspraken worden gerectificeerd.’

Zorgvuldig onderzoek

ProFri-directeur Frans van Rooij blijft bij de conclusies uit het onderzoek en zegt ‘uitermate zorgvuldig’ te zijn geweest. ‘Toen ons ter ore kwam dat er bij leden en andere frituurondernemers vooral problemen waren met de ketels van Kiremko, tuigden we eerst een algemeen verkennend bakwandonderzoek op. Dit onderzoek bevestigde deze problemen. Bovendien bleek dat dit probleem niet alleen in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in België speelt. Bij onze zuiderburen hebben wij ons op de hoogte gesteld en verder bij tientallen individuele ondernemers. Daarop zijn wij het gesprek met de directie van Qbtec aangegaan. Onze inzet was dat ondernemers die ketels moesten vervangen of nog moeten vervangen schadeloos worden gesteld. In eerste instantie waren de gesprekken constructief en bemoedigend. Maar ze zijn door de directie van Qbtec eenzijdig beëindigd.’

Gesprekken gestaakt

De fabrikant vertelt een ander verhaal en zegt het contact pas na de publicatie te hebben beëindigd. ‘Wij hebben ProFri verzocht ons de informatie toe te zenden waarop zij hun uitspraken baseerden en vervolgens, zo was onze bedoeling, zouden wij onze gesprekken voortzetten. Daarna werden wij onaangenaam verrast door het artikel’, zegt Vos. ‘Dat kwam op een moment dat wij in de veronderstelling waren nog in gesprek te zijn met de heer Van Rooij. We zijn ook niet gewaarschuwd dat het artikel gepubliceerd zou worden. Daar is niet over gecommuniceerd.’ Na de publicatie zijn er geen gesprekken meer geweest tussen Qbtec en ProFri.

Bakwandenonderzoek zet ProFri en Kiremko tegenover elkaar

Bakwandenonderzoek zet ProFri en Kiremko tegenover elkaar

Inzage in klachten

Vos zegt verder graag in contact te willen komen met de respondenten in het onderzoek. ‘We hebben een aantal keer aangegeven dat we het prettig zouden vinden om inzage de krijgen in de klachten, zodat we deze in behandeling kunnen nemen. Daar kan of wil ProFri geen gehoor aan geven.’ Tegenover Snackkoerier wil ProFri geen uitspraken doen over het aantal ondernemers dat aan het onderzoek heeft deelgenomen.

Belgisch onderzoek

Vos wijst er daarnaast op dat een Nederlandse rechter negatief heeft geoordeeld over het Belgische onderzoek. ‘In een procedure die door een voormalige Belgische dealer een aantal maanden geleden is aangespannen, zijn we op alle punten in het gelijk gesteld. Het onderzoek van de Belgische ‘deskundige’ is uitgevoerd zonder hoor en wederhoor toe te passen. De dealer is door de rechter bovendien bestempeld als partijdeskundige, niet onafhankelijk. Dat is dus niet een onderzoek waar je deze uitspraken op kunt baseren.’

Over het kort geding zegt Vos: ‘Jammer dat dit zo ver komt. Zeker voor de leden van ProFri, die nu geconfronteerd worden met kosten voor advocaten en dat soort zaken. Een eerlijk, open en goed gesprek was beter en goedkoper geweest.’

Grote steun

Ook Van Rooij betreurt dat de rechter eraan te pas moet komen, maar ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet. Volgens de directeur ontving de vakvereniging ‘grote steun’ van de leden tijdens de ledenvergadering in Houten op 24 september, waar om en nabij de honderd leden aanwezig waren. ‘Maar ook uit de reacties via e-mail en de contacten die lopen met de leden maak ik op dat we hierin breed gesteund worden’, aldus Van Rooij. ProFri telt op dit moment 470 leden.

Het kort geding dient op vrijdag 5 oktober in ‘s-Hertogenbosch.

 

Reageer op dit artikel