nieuws

Horeca-controles nVWA worden volgend jaar openbaar

Apparatuur

De resultaten van controles door de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit) bij individuele bedrijven zijn medio volgend jaar in te zien door de consument. Dat blijkt uit een brief die minister Schipper van VWS al in april aan de Tweede Kamer stuurde. KHN is fel tegen openbaarmaking van de gegevens.

In de brief staat dat de nVWA de resultaten van controles bij individuele bedrijven volgend jaar voor het publiek gaat openbaren. Dat zal dan, net zoals nu al gebeurt met de gegevens van ketens, op de site van de nVWA gebeuren. Een precieze datum kan woordvoerder Marian Bestelink niet noemen. Mede omdat er nog een wetswijziging voor nodig is. ‘Maar het zal waarschijnlijk niet 1 januari worden zoals de minister graag wil.’ Ook de wijze waarop de gegevens gepubliceerd worden is nog niet bekend. ‘Over de vorm wordt nog nagedacht.’

KHN is fel tegen

KHN is fel tegen openbaarmaking, laat woordvoerder Joris Prinssen weten. De horecakoepel denkt dat de consument de gegevens die worden gepubliceerd niet op waarde weet te schatten. En vreest dat een bedrijf dat een kleine overtreding maakt door de consument met dezelfde ogen wordt bekeken als een bedrijf dat de volksgezondheid in gevaar brengt. Volgens KHN is dan de straf disproportioneel aan het feit. ‘Openbaarmaking is hooguit proportioneel als het gaat om ernstige en structurele overtredingen waarbij daadwerkelijk sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid. ’

KHN: huidige werkwijze voldoet

De huidige werkwijze voldoet volgens KHN. ‘In Nederland is de nVWA verantwoordelijk voor de handhaving van en het is de taak van de nVWA om de veiligheid van voedsel te bewaken en dus ook waar nodig in te grijpen. Als een horecagelegenheid open is, moet de gast erop kunnen vertrouwen dat het goed is. Om die reden is het ook niet nodig om controlegegevens van alle bedrijven openbaar te maken.’

Foodwatch zet beroep toch door

Consumentenorganisatie Foodwatch juicht openbaarmaking toe. ‘De consument heeft het recht om te weten waar hij veilig kan eten.’ Foodwatch deed eerder al een beroep op de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) omdat de nVWA de gegevens niet wilde geven. Dat beroep werd door de minister afgewezen. Directeur Bart van Opzeeland moet het dan ook eerst zien voordat hij het kan geloven. ‘Ik vrees dat de nVWA niet de mankkracht en de automatisering heeft om openbaarmaking op korte termijn te realiseren.’ Tegen de afwijzing van het beroep gaat hij daarom ook in het verweer, desnoods tot aan het Europese Hof. ‘We willen dat die gegevens openbaar worden dus we gaan door tot het zover is.’

» Download hier de brief die de minister aan de Tweede Kamer stuurde

Reageer op dit artikel