artikel

Energiebesparing in ijssalons

Apparatuur

Een energiescan laten uitvoeren in de ijssalon en daardoor geld en bovendien het milieu besparen. Die mogelijkheid biedt de Stichting Collusi in samenwerking met het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Volgens de Stichting zijn met grotere ingrepen besparen op water en energie van wel 50 procent mogelijk. Maar ook kleine dingen zoals het vervangen van halogeenlampjes door energiezuinige exemplaren zorgen al voor een besparing.

Energiebesparing in ijssalons

Hoe gaat zo’n energiescan in zijn werk?

  • Aan de hand van een checklist wordt een inventarisatie van onder meer de aanwezige apparatuur en verlichting gemaakt. Daarbij wordt bijvoorbeeld de plaatsing en onderhoud van koelmotoren en condensoren onder de loep genomen.
  • Gekeken wordt of apparatuur zoals ijsmachines water- of luchtgekoeld zijn en of koelleidingen zijn geisoleerd.
  • De verlichting wordt gecheckt. Op verlichting is besparing mogelijk door bijvoorbeeld het gebruik van TL-buizen.
  • Tot slot wordt met de ondernemer de wet en regelgeving betreffende koelinstallaties doorgenemen.
  • Aan de hand van het gesprek, de apparatuurinventarisatie en verbruiksgegevens wordt het energie- en waterverbruik in kaart gebracht.
  • Enige tijd later ontvangt de ijsbereider een rapport met daarin energie- en waterbesprarende maatregelen die vanuit kostenoogpunt rendabel zijn. Bovendien worden ook eventuele subsidieregelingen en fiscale mogelijkheden toegelicht. Het rapport is vrijblijvend, het is niet verplicht de aanbevelingen uit te voeren.

De Stichting Collusie is in Utrecht gevestigd en richt zich met milieuzorgprojecten op het midden- en kleinbedrijf. De Stichting is ontstaan uit een project van een nergiebedrijf en de gemeente Amsterdam. Projecten worden onder meer gefinancierd, via energiebedrijven, uit de opbrengt van de ecotax.

Collusie is voor informatie over een energiescan te bereiken onder telefoonnummer 030 – 26 70 248

Bekijk hier alvast een Top Tien Besparingsmogelijkheden!

Belastingaftrek op koelen en vriezen!

Reageer op dit artikel